Klynger som vejen til ny idrætsudvikling?

FREDAG

09:50 - 10:35

Bane 11 - Idrættens innovatører

Gæstesalen (1.sal)

Henrik H. Brandt - Fodboldens Udviklingsnetværk - Aarhus, Biblioteks- og fritidschef Henrik Schou Zacho - Holstebro Kommune

Beskrivelse:

Hvad kan idrætssektoren lære af klyngedannelser i andre sektorer? Hvordan kan fremtidens klyngedannelser og tværsektorielle platforme i idrætten komme til at se ud? Vi belyser nye måder at udvikle idrætten på fra tre forskellige vinkler på og lægger op til debat, om behovet for nye måder at organisere idrætten på.

Intro (15 min.) ved:

  • Formand Henrik H. Brandt, Fodboldens Udviklingsnetværk – Aarhus (DBU Jylland

Korte oplæg (10 min.) ved:

  • Breddeidrætskonsulent Lasse Andersen Bakgaard, Vejle Kommune (Vejle som cykelby)
  • Biblioteks- og fritidschef Henrik Schou Zacho, Holstebro Kommune (netværksgrupper for foreningerne i kommunen)

Diskussion

Moderator: Henrik H. Brandt - Idrættens Konsulenthus

FØLG os og bliv opdateret

 OP