Rammebetingelser

TORSDAG

14:50 - 15:35

Bane 5 - Idrættens faciliteter

Europahallen

Simon Roslyng - DGI

Beskrivelse:

Foreningen IFFD er meget optaget af, at de rammer og den lovgivning landets idræts- og fritidsfaciliteter fungerer under skal understøtte idræts- og fritidsudbyderne. Derfor ønsker IFFD at udfordre de lovgivende myndigheder i forhold til at skabe de bedre rammer for faciliteternes organisering og drift.

Det endegyldige samfundsmæssige mål for faciliteterne er naturligvis at bidrage til at få flere til at dyrke idræt og benytte sig af faciliteterne. Men hvor tidsvarende er de eksisterende rammebetingelser? Er organisationsformen i nogle tilfælde vigtigere end aktivitet? Skal faciliteternes rammer både være for unge og ældre? Hvad med de kommunale tilskudsmodeller - modarbejder de i praksis ønsket om at skabe mere aktivitet? 

En god debat om idræts- og fritidsfaciliteternes rammebetingelser for at bidrage til at styrke idrætten i Danmark.

Moderator: Peter Nyegaard Jensen - Forretningsudvalget i IFFD

FØLG os og bliv opdateret

 OP