Tværgående samarbejde

TORSDAG

15:45 - 16:30

Bane 5 - Idrættens faciliteter

Europahallen

Casper Lindemann - DIF og Mads Sørensen - Formand for Kultur- og Fritidsudvalget, Varde Kommune

Beskrivelse:

Tværkommunalt samarbejde og tværgående samarbejde - og meget mere af det - er ifølge IFFD en nødvendighed for at optimere ressourcerne og skabe en bedre drift med henblik på at skabe flere og bedre tilbud til brugerne i faciliteterne. Med andre ord handler tværkommunalt samarbejde altså om mere idræt for pengene.

Tværgående samarbejde handler også om, hvordan kommunerne ved at tænke anderledes kan skabe bedre og mere specialiserede idrætsanlæg uden at bruge flere penge. Når kravene fra idrætsgrenene bliver mere specifikke, hvordan sikrer man så, at faciliteterne ikke kopierer hinanden? Kan det gøres ved at tænke mere tværkommunalt? Vil det give mere idræt for pengene at udbydes aktiviteter på tværs af faciliteter og kommuner?

Debat om tværkommunalt og tværgående samarbejde på facilitetsområdet.

Moderator: Holger Kortbek - Forretningsudvalget i IFFD

FØLG os og bliv opdateret

 OP