Mental sundhed i talentudvikling og elitesport

TORSDAG

14:50 - 15:35

Bane 6 - Talent & performance

Radiosalen (1. sal)

Andreas Küttel - SDU / Life-performance.dk

Beskrivelse:

Mental sundhed og trivsel er emner som i den seneste tid har fået meget omtale også i forhold til hvordan atleter trives.
Men hvad er mental sundhed egentlig, og hvilke faktorer påvirker atleternes mentale sundhed?
Vi præsenterer data fra undersøgelsen med 600 danske eliteatleter i forhold til deres trivsel og deres angst- og depressionssymptomer.
Desuden forsøger vi, at give et bud på hvilke personlige- såvel som miljøfaktorer påvirker atleters trivsel eller mistrivsel.
Diskussion omhandler spørgsmål omkring etiske overvejelser, behov for en mere integreret indsats, og fremtidens forskning.

Moderator: Peter Jensen - Idrætskonsulent ved Team Danmark

FØLG os og bliv opdateret

 OP