Idræt som behandling for psykiske lidelser

TORSDAG

14:50 - 15:35

Bane 8 - Idræt & sundhed

Det lille teater (1. sal)

Jim Toft - Ph.d. psykologi

Beskrivelse:

Idræt og fysisk aktivitet kan en masse i forhold til mental sundhed.

Når psyken belastes, splittes krop og psyke, og oplevelsen af at være til forsvinder. Når krop og hoved ikke hænger sammen, mistes evnen til samlede helhedsoplevelser. Der er ikke længere sammenhæng mellem det jeg’et tænker, føler og sanser. Individet mister måske ikke kun sig selv, men også kontakten til andre og meningen med livet.

At deltage i fysisk aktivitet og lave bevægelse med andre kan styrke oplevelsen af forbundethed med sig selv og andre, det kan give håb og optimisme og redefinere en positiv identitet. Det understøtter recovery. Bevægelse kan også styrke troen på, at 'jeg kan' gennem nyopdagelser af handlekraft og styrke.

Spændende oplæg ved Jim Toft - Ph.d. psykologi

Moderator: Mads Borgstrøm-Hansen - Leder af Sundhedsfremme ved Aalborg Sundhedscenter

FØLG os og bliv opdateret

 OP