Gør naturen aktiv!

TORSDAG

15:45 - 16:30

Bane 9 - Idrætsteknologi

Kræmmerstuen (1. sal)

Visionskommune-projektleder Bjørn Søvsø Jensen - Silkeborg Kommune, Visionskommune-projektleder Jeppe Østergaard - Brønderslev Kommune, Visionskommune-projektleder Mia Schlochtkrull de Richlieu - Gentofte Kommune

Beskrivelse:

I kommunerne investeres der kraftigt i udviklingen af lokale naturområder, så disse kan bruges som aktive arenaer for idræt og bevægelse. I modulet vil der blive sat fokus på, hvordan disse områder kan aktiveres bedst, mest og bæredygtigt.

3 X 5 min. indlæg fra DIF/DGI visionskommunerne Silkeborg, Brønderslev og Gentofte efterfulgt af dialog.

Paneldeltagerne består af projektledere fra udvalgte af de kommuner, der har indgået en kommunal visionsaftale med Danmarks Idrætsforbund og DGI. En visionskommune arbejder målrettet for flere fysisk aktive borgere med inddragelse af alle relevante kommunale forvaltningsområder og i samspil med en lang række eksterne samarbejdspartnere, herunder interesseorganisationer, private og kommercielle udbydere samt idræts-, social- og patientforeninger.

 

OBS! Dette oplæg bliver afholdt i Laugstuen og ikke Europahallen

Moderator: Mette Kjær Nielsen - Friluftsrådet

FØLG os og bliv opdateret

 OP